Fabrikken

I 2009 startede vi på Danfrugt med vores sortering og pakning af helfrugter. Store kølelagre blev bygget, og et sorteringsanlæg til æbler og pærere blev opsat og danner et rigtigt godt produktionsmiljø for både medarbejdere og ikke mindst vores frugt. Et udviklet scannings- og indvejningssystem sikrer sporbarheden mellem dyrkningen samt pakningen.

Al vores kernefrugt bliver vasket og tørret inden det pakkes i de forskellige emballagetyper som markedet efterspørger.

Blommer og sødkirsebær gennemgår en særlig nedkølingsproces i vores hydrokøler, som sikrer spisekvaliteten. Frugterne pakkes i de samme faciliteter som kernefrugten og leveres i bakker og kasser.

Share