Ud over vores store fokus på kirsebær, dyrker vi æbler, pærer, solbær og blommer, som vi afsætter i Danmark og i det øvrige Europa. Vi har valgt forskellige sorter inden for hver art af frugt og dermed kan vi forlænge vores høstperiode så den strækker sig over det meste af sommeren. Alle æbler, pærer, blommer og sødkirsebær bliver håndplukket. Den omhyggelige håndtering af vores frugter er en af hemmelighederne bag vores høje udbytte. Processen fra frugten bliver plukket og solgt i butikken foregår i et nøje tilrettelagt flow. Frugten plukkes, køles, lagres, sorteres, vaskes, pakkes, sælges og nydes inden for et kort tidsrum. Kombinationen af erfaren håndkraft og de mest moderne kølings-, sorterings- og pakkeanlæg sikrer den optimale håndtering af vores frugter.