Kvalitet

KVALITET Mål för kvalitet och livsmedelssäkerhet: Vi ställer stora krav på våra leverantörer att leverera frukt och bär som uppfyller gällande lagkrav. Laboratorietester används för att kontrollera de produkter – de är bra och redo att äta.

Danfrugt har ” ELITE SMILEY ” och Livsmedelsverket kommer varje år att besöka.

Frukt och bär grönsaker av god kvalitet

Danfrugt säkerställa bästa kvalitet när vi väljer ingredienser som är i säsong, och köpa produkter från bara godkända leverantörer. Danfrugt väljer handelsvara som är frisk, har den bästa smaken och har en hög halt av vitaminer och mineraler. Danfrugt använda sensoriska utvärderingar när varan levereras, och vi använder våra sinnen och erfarenhet för att känna igen god mat av hög kvalitet.

Share