Kvalitet

Målsætning for kvalitet og fødevaresikkerhed:

Vi stiller store krav til vores leverandører om at levere frugter og bær, som overholder gældende lovkrav.

Danfrugt er IFS certificeret og vores HACCP team er bestående af faglært personale, som sikre en ensartet kvalitet, hvormed friskheden og den gode smag i vores produkter bibeholdes.

Laboratorieundersøgelser bruges til at verificere produkterne – at de er gode og lige til at spise.

Danfrugt har ”ELITE SMILEY” og Fødevarestyrelsen kommer årligt på besøg.

Frugt og bær grønt af god kvalitet

Danfrugt sikrer den bedste kvalitet ved at vælge råvarer der er i sæson, og køber kun produkter hos godkendte leverandøre. Danfrugt udvælger råvarer som er friske, har den bedste smag samt har et højt indhold af vitaminer og mineraler. Danfrugt anvender sensoriske bedømmelser når råvaren leveres, og vi bruger vores sanser og erfaringer til at genkende fødevarer af god kvalitet.

Frisk frugt fra avlerne

Avlerne er GlobalGAP certificeret og dette kombineret med korrekt rådgivning øger fødevaresikkerheden og sporbarheden sikres. Produkterne kan altid spores tilbage til en avler, hvis der skulle være behov for det.

Share